Formare Trainer NLP – NLP Integrativ

Formare Trainer NLP

Pianul scrijelit si “Linia timpului”
October 28, 2015
Formare Master NLP
February 15, 2016
Show all

Formare Trainer NLP

Formare Trainer NLP

Inscrieri si informatii: contactati-ne telefonic la numarul 0745 968 900 (Maria Cotoi) sau scrieti-ne pe adresa de e-mail: office@nlpintegrativ.ro.

Conditii de participare

Certificate de absolvire a formarilor NLP Practitioner si Master NLP sau echivalent si cel putin 2 ani de experienta NLP de la începutul formarii NLP Practitioner sau cel putin 30 de luni de la inceputul formarii NLP Practitioner pina la data inmanarii certificatului de NLP-Trainer ARONLP.

Durata

Durata obligatorie de training este de minim 144 ore, inclusiv testare, împartite pe 18 sau mai multe zile de training. Supervizare obligatorie: dupa testare 15 ore de supervizare individuala sau în grup condusa de un formator principal certificat NLP. Continutul supervizarii este un seminar organizat de participanti.

Calificarea formatorului

 • Formator principal certificat ARONLP sau echivalent cu o vechime de minimum 3 ani.
 • A condus cel putin 3 NLP Practitioner training-uri si 2 NLP Master training-uri.
 • A asistat cel putin la un NLP-Trainer´s Training.

Aptitudinile Trainer-ului NLP si criteriile de evaluare si certificare

 1. Aptitudini avansate de rapport (stabilire si pastrare a rapport-ului cu fiecare participant si cu întreaga grupa) – aptitudinea de a demonstra si explica tehnici si continuturi – aptitudinea de a alterna între forma si continut;
 2. Automanagement profesional, stabilitate emotionala, rezistenta la stress, capacitatea de a lua decizii si de a face compromisuri;
 3. Competenta comportamentala de a aplica metodele NLP atît deschis cît si acoperit;
 4. Integrarea axiomelor NLP la nivel comportamental si in contexte de grup;
 5. Lucru ecologic atît cu individul singur cît si cu grupurile, utilizarea proceselor de grup si a resurselor participantilor, competenta în conducerea grupurilor si in managementul conflictelor;
 6. Directionarea si controlul proceselor si continuturilor pe diverse niveluri (neuro)logice;
 7. Cunoasterea conceptiilor psihologice si neurologice, a metodelor psihoterapeutice si modelelor uzuale de comunicare precum si integrarea acestora în cadrul modelului NLP;

Continuturi minime

 1. Design-ul prezentarii: stabilirea cadrului de început si de încheiere – formulare de teluri –compararea telurilor cu rezultatele – stiluri de transmitere a informatiilor – planificarea metodica a prezentarii tinînd seama de diferitele sisteme de reprezentare, metaprograme, strategii de învatare – chunking-ul informatiilor si experientelor – utilizarea noilor abilitati si cunostinte dobîndite independent de context si cadru temporal;
 2. Pacing, Rapport si Leading al indivizilor si grupurilor la diferite niveluri si cu diferite metode;
 3. Realizarea unei atmosfere propice pentru învatare;
 4. Design-ul exercitiilor: definirea telului exercitiului – învatarea deschisa si acoperita – integrarea si utilizarea cunostintelor deja existente – separarea perceptiei de apreciere în cadrul fenomenelor de grup – feedback senzorial pentru grupuri si procese de grup – adaptare flexibila la abilitatile grupului – future pace al rezultatelor învatarii;
 5. Utilizarea practica a tehnicilor vizuale de prezentare;
 6. Instructiuni metaforice pentru procese si pre-framings;
 7. Dare de feedback la diverse niveluri atît grupurilor cît si indivizilor;
 8. Practicarea de interventii individuale si de grup atît planificat cît si proactiv si reactiv;
 9. Capacitatea de a “utiliza” deranjamentele, critica, respingerea si comportamentele problematice ale membrilor grupurilor;
 10. Utilizarea orientata catre obiectiv a comunicarii acoperite;
 11. Largirea orientata catre obiectiv a propriului model despre lume;
 12. Cel putin 2 prezentari în fata unei grupe calificate cu cel putin 6 participanti, mai lunga de 20 de minute pe o tema prestabilita si cu feedback din partea grupului si a formatorilor principali certificati;

Indicatie: Ponderea principala a Trainer´s training-ului este de a permite însusirea aptitudinilor de prezentare NLP. Se pot lua în considerare continuturi din ciclul de Practitioner sau Master, dar aceste continuturi nu sînt parte integranta a ciclului de training si a testarii finale.

Testarea scrisa pentru NLP-Trainer

Testarea scrisa obligatorie verifica transferul continuturilor minime si serveste asigurarii calitatii formarii NLP. Testul trebuie sa demonstreze, în special, întelegerea si integrarea continuturilor cognitive.

Conceptia formei si continutului testarii sînt la libera dispozitie a formatorilor principali certificati NLP. Materialele de testare ale participantilor vor fi arhivate pentru 3 ani. În aceasta perioada, comisia pentru formare si asigurarea calitatii în NLP a Asociatiei are dreptul sa solicite pentru control arhiva în întregime sau anumite extrase din aceasta.

Testarea practica pentru NLP-Trainer

Conceptia formei si continutului testarii sînt la libera dispozitie a formatorului principal certificat NLP si se orienteaza dupa experienta de viata si cea profesionala a participantilor.

Testarea practica permite absolventilor NLP-Trainer`s training-ului sa demonstreze congruent integrarea comportamentala a aptitudinilor de NLP-Trainer dobîndite.

Continutul certificatului NLP-Trainer

Certificatul NLP-Trainer ARONLP trebuie sa contina urmatoarele detalii:

 1. Afirmatia de conformitate cu privire la respectarea standardelor ARONLP
 2. Stampila ARONLP si sigiliul de calitate ARONLP – Trainer
 3. Durata formarii în zile si ore de training
 4. Data calendaristica a primei si a ultimei zile de formare
 5. Semnatura formatorului principal certificat NLP
 6. Titlul: NLP-Trainer ARONLP

Cerinte minime pentru acordarea licentei Master Trainer NLP (ARONLP)

 1. Certificare NLP Practician.
 2. Certificare NLP Master.
 3. Certificare NLP Trainer.
 4. Minim 2,5 ani de la inceperea formarilor in NLP.
 5. Asistenta calificata la un NLP Practician.
 6. Asistenta calificata la un NLP Master.
 7. Minim 20 ore de coaching individual absolvit la un NLP Practician.
 8. 500 ore de experienta didactica in cadrul invatamantului pentru copii sau adulti, perfectionare profesionala in cadrul institutiilor sau similar.
 9. 150 ore de formare in cel putin 3 metode bazate pe psihologia umanista (Gestalt, hipnoterapie, terapia centrata pe client, terapia familiala, analiza tranzactionala, etc.) sau a altor proceduri si metode ce sunt compatibile cu principiile NLP. Obligatorii in cadrul acestor formari sunt dinamica grupurilor sau supervizarea.
 10. 50 ore de studiu al literaturii in domenii relevante pentru NLP

Listing dosar Master Trainer

 1. Adeverinta medic familie (nu este in evidenta cu afectiuni neuro-psihice; pentru ARONLP)
 2. Cerere recunoastere Master Trainer
 3. CV (focus pe activitati specifice)
 4. Copie studii universitare
 5. Copii studii postuniversitare, specifice, etc
 6. Copie certificat Practician
 7. Copie certificat Master
 8. Copie certificat Trainer
 9. Adeverinta supervizare
 10. Adeverinta asistenta practician
 11. Adeverinta asistenta master
 12. Adeverinta (copii) formare in domenii complementare NLP = total 150 ore
 13. Adeverinta 500 ore experienta didactica (formare copii, adulti, etc)
 14. Declaratie proprie raspundere ca a studiat literatura NLP
 15. Cod de etica semnat.